cenik DAVČNO SVETOVANJE

DS1
Mali davčni paket
20 €
Nezahtevno svetovanje
fizične osebe
davek na dediščine
dohodnina na darila
davki in prispevki s.p.
podjemna pogodba
avtorski honorar
delovna razmerja
DDV
DS2
Srednji davčni paket
50 €
Srednje zahtevno svetovanje
fizične osebe
pravne osebe
rezident/nerezident
dohodnina s.p.
delovna razmerja
DDV
DDPO
nepremičnine
bonitete
DS3
Večji davčni paket
100 €
Zahtevno svetovanje
fizične osebe
pravne osebe
DDV
DDPO
dohodnina s.p.
nepremičnine
vrednostni papirji
delovna razmerja
napoteni delavci
čezmejni delavci
DS4
Veliki davčni paket
280 €
Zelo zahtevno davčno svetovanje
pravne osebe
preoblikovanje s.p. v d.o.o.
DDPO
DDV - mednarodno poslovanje
mednarodno zaposlovanje
transferne cene

 

Za obsežno, kompleksno in zahtevno davčno svetovanje se cena obračuna individualno na podlagi razgovora.

Cene so končne in brez DDV-ja, ker nismo davčni zavezanec.