Društvo – Zveza

D1
Mali društveni paket
30 €
mesečno
društvo ali zveza
ni DDV zavezanec
do 5 izdanih računov
do 10 prejetih računov
1 TRR
ni POS terminala
do 1 zaposleni/pogodbeni sodelavec
letna bilanca 80 € letno
D2
Srednji društveni paket
50 €
mesečno
društvo ali zveza
ni DDV zavezanec
do 10 izdanih računov
do 20 prejetih računov
1 TRR
ni POS terminala
do 2 zaposlena/pogodbena sodelavca
letna bilanca 100 € letno
D3
Večji društveni paket
80 €
mesečno
društvo ali zveza
ni DDV zavezanec
do 20 izdanih računov
do 40 prejetih računov
1 TRR
1 POS terminal
do 5 zaposlenih/pogodbenih sodelavcev
letna bilanca 120 € letno

 

Cene so končne in brez DDV-ja, ker nismo davčni zavezanec.