INVENTURE

Za vas, na vašem podjetju opravimo tudi inventure.

Zakon nam določa, da je potrebno vsaj enkrat na leto opraviti inventuro oz. popis vseh sredstev (osnovna sredstva; zaloge blaga, materiala, proizvodov…; terjatev in obveznosti in denarnih sredstev).

Po vašem naročilu lahko za vas opravimo določeno inventuro ali pa vse skupaj in naredimo inventurni elaborat.

Inventure se lahko opravljajo mesečno, tri-mesečno, polletno ali letno.

Prednost uvedbe zunanje inventure, je predvsem v tem, da pri sami inventuri ni mogoče skriti manjkov, kar jih sami zaposleni lahko.

Z zunanjo inventuro tudi ne obremenjujemo delavcev z dodatnim delom.