Preizkusite se v kvizu

Dobrodošli v: Poslovni kviz

Ime in priimek
Vaš email naslov
Odpoved pogodbe o zaposlitvi je lahko izražena v pisni in ustni obliki?
V primeru stečaja osebne družbe, gre v stečajno maso (iz katere se poplačajo upniki):
Kakšna je razlika med redno in izredno odpovedjo pogodbe o zaposlitvi?
Pogodba o zaposlitvi za določen čas preneha:
Ali se lahko v družbi z omejeno odgovornostjo (d.o.o.) kot kapitalski vložek namesto denarja zagotovijo stvari?
Če delavec in delodajalec nista sklenila pogodbe o zaposlitvi v pisni obliki, to pomeni:
Ali se gospodarske družbe in samostojni podjetniki vpisujejo v isti register pri istem organu?
Ali je samostojni podjetnik gospodarska družba?
Ali lahko delavec sklene pogodbo o zaposlitvi za krajši delavni čas z več delodajalci in tako doseže poln delavni čas?
Kakšen je znesek minimalnega osnovnega kapitala za ustanovitev d.o.o.?
Kakšna je razlika med prisilno poravnavo in stečajem glede obstoja družbe po končanem postopku?
Kaj je glavna prednost delnice pri delniški družbi (d.d.) v primerjavi s poslovnim deležem pri družbi z omejeno odgovornostjo (d.o.o.)?
Če družba z omejeno odgovornostjo ( d.o.o.) postane nesposobna poravnati svoje obveznosti, je najbolje, da družbeniki
Zakaj se uvede stečaj na družbo?
Ali pri nas poznamo stečaj fizične osebe?
Kaj je firma?
Ali mora biti družbenik gospodarske družbe zaposlen kot delavec v svoji družbi?
Ali lahko že ustanovljena gospodarska družba ustanovi novo gospodarsko družbo?
Družba z neomejeno odgovornostjo ( d.n.o.) spada med
V primeru stečaja samostojnega podjetnika gre v stečajno maso?
Kaj so naložbene nepremičnine?