Preizkusite se v kvizu

Dobrodošli v: Poslovni kviz

Ime in priimek
Vaš email naslov
Ali se gospodarske družbe in samostojni podjetniki vpisujejo v isti register pri istem organu?
Ali pri nas poznamo stečaj fizične osebe?
Kakšna je razlika med prisilno poravnavo in stečajem glede obstoja družbe po končanem postopku?
Ali lahko že ustanovljena gospodarska družba ustanovi novo gospodarsko družbo?
Pogodba o zaposlitvi za določen čas preneha:
Kakšen je znesek minimalnega osnovnega kapitala za ustanovitev d.o.o.?
Ali mora biti družbenik gospodarske družbe zaposlen kot delavec v svoji družbi?
Kaj so naložbene nepremičnine?
Kaj je glavna prednost delnice pri delniški družbi (d.d.) v primerjavi s poslovnim deležem pri družbi z omejeno odgovornostjo (d.o.o.)?
V primeru stečaja samostojnega podjetnika gre v stečajno maso?
Ali se lahko v družbi z omejeno odgovornostjo (d.o.o.) kot kapitalski vložek namesto denarja zagotovijo stvari?
Če družba z omejeno odgovornostjo ( d.o.o.) postane nesposobna poravnati svoje obveznosti, je najbolje, da družbeniki
Odpoved pogodbe o zaposlitvi je lahko izražena v pisni in ustni obliki?
Ali je samostojni podjetnik gospodarska družba?
Družba z neomejeno odgovornostjo ( d.n.o.) spada med
V primeru stečaja osebne družbe, gre v stečajno maso (iz katere se poplačajo upniki):
Ali lahko delavec sklene pogodbo o zaposlitvi za krajši delavni čas z več delodajalci in tako doseže poln delavni čas?
Če delavec in delodajalec nista sklenila pogodbe o zaposlitvi v pisni obliki, to pomeni:
Zakaj se uvede stečaj na družbo?
Kaj je firma?
Kakšna je razlika med redno in izredno odpovedjo pogodbe o zaposlitvi?