Preizkusite se v kvizu

Dobrodošli v: Poslovni kviz

Ime in priimek
Vaš email naslov
Odpoved pogodbe o zaposlitvi je lahko izražena v pisni in ustni obliki?
Ali je samostojni podjetnik gospodarska družba?
V primeru stečaja osebne družbe, gre v stečajno maso (iz katere se poplačajo upniki):
Kakšen je znesek minimalnega osnovnega kapitala za ustanovitev d.o.o.?
Zakaj se uvede stečaj na družbo?
Družba z neomejeno odgovornostjo ( d.n.o.) spada med
Če družba z omejeno odgovornostjo ( d.o.o.) postane nesposobna poravnati svoje obveznosti, je najbolje, da družbeniki
Kaj je glavna prednost delnice pri delniški družbi (d.d.) v primerjavi s poslovnim deležem pri družbi z omejeno odgovornostjo (d.o.o.)?
V primeru stečaja samostojnega podjetnika gre v stečajno maso?
Pogodba o zaposlitvi za določen čas preneha:
Če delavec in delodajalec nista sklenila pogodbe o zaposlitvi v pisni obliki, to pomeni:
Ali mora biti družbenik gospodarske družbe zaposlen kot delavec v svoji družbi?
Ali se gospodarske družbe in samostojni podjetniki vpisujejo v isti register pri istem organu?
Ali lahko delavec sklene pogodbo o zaposlitvi za krajši delavni čas z več delodajalci in tako doseže poln delavni čas?
Ali pri nas poznamo stečaj fizične osebe?
Ali se lahko v družbi z omejeno odgovornostjo (d.o.o.) kot kapitalski vložek namesto denarja zagotovijo stvari?
Kakšna je razlika med redno in izredno odpovedjo pogodbe o zaposlitvi?
Kaj je firma?
Kakšna je razlika med prisilno poravnavo in stečajem glede obstoja družbe po končanem postopku?
Ali lahko že ustanovljena gospodarska družba ustanovi novo gospodarsko družbo?
Kaj so naložbene nepremičnine?