Preizkusite se v kvizu

Dobrodošli v: Poslovni kviz

Ime in priimek
Vaš email naslov
Zakaj se uvede stečaj na družbo?
V primeru stečaja samostojnega podjetnika gre v stečajno maso?
Ali se lahko v družbi z omejeno odgovornostjo (d.o.o.) kot kapitalski vložek namesto denarja zagotovijo stvari?
Pogodba o zaposlitvi za določen čas preneha:
Kaj je firma?
Ali lahko delavec sklene pogodbo o zaposlitvi za krajši delavni čas z več delodajalci in tako doseže poln delavni čas?
Kaj so naložbene nepremičnine?
Kakšna je razlika med prisilno poravnavo in stečajem glede obstoja družbe po končanem postopku?
Če delavec in delodajalec nista sklenila pogodbe o zaposlitvi v pisni obliki, to pomeni:
Ali se gospodarske družbe in samostojni podjetniki vpisujejo v isti register pri istem organu?
Kaj je glavna prednost delnice pri delniški družbi (d.d.) v primerjavi s poslovnim deležem pri družbi z omejeno odgovornostjo (d.o.o.)?
Kakšna je razlika med redno in izredno odpovedjo pogodbe o zaposlitvi?
Kakšen je znesek minimalnega osnovnega kapitala za ustanovitev d.o.o.?
V primeru stečaja osebne družbe, gre v stečajno maso (iz katere se poplačajo upniki):
Ali pri nas poznamo stečaj fizične osebe?
Ali mora biti družbenik gospodarske družbe zaposlen kot delavec v svoji družbi?
Odpoved pogodbe o zaposlitvi je lahko izražena v pisni in ustni obliki?
Če družba z omejeno odgovornostjo ( d.o.o.) postane nesposobna poravnati svoje obveznosti, je najbolje, da družbeniki
Družba z neomejeno odgovornostjo ( d.n.o.) spada med
Ali je samostojni podjetnik gospodarska družba?
Ali lahko že ustanovljena gospodarska družba ustanovi novo gospodarsko družbo?