Preizkusite se v kvizu

Dobrodošli v: Poslovni kviz

Ime in priimek
Vaš email naslov
Družba z neomejeno odgovornostjo ( d.n.o.) spada med
Kaj je glavna prednost delnice pri delniški družbi (d.d.) v primerjavi s poslovnim deležem pri družbi z omejeno odgovornostjo (d.o.o.)?
Kakšna je razlika med redno in izredno odpovedjo pogodbe o zaposlitvi?
V primeru stečaja osebne družbe, gre v stečajno maso (iz katere se poplačajo upniki):
Kakšna je razlika med prisilno poravnavo in stečajem glede obstoja družbe po končanem postopku?
Kaj je firma?
Ali lahko delavec sklene pogodbo o zaposlitvi za krajši delavni čas z več delodajalci in tako doseže poln delavni čas?
Kakšen je znesek minimalnega osnovnega kapitala za ustanovitev d.o.o.?
Ali je samostojni podjetnik gospodarska družba?
V primeru stečaja samostojnega podjetnika gre v stečajno maso?
Odpoved pogodbe o zaposlitvi je lahko izražena v pisni in ustni obliki?
Ali se lahko v družbi z omejeno odgovornostjo (d.o.o.) kot kapitalski vložek namesto denarja zagotovijo stvari?
Ali se gospodarske družbe in samostojni podjetniki vpisujejo v isti register pri istem organu?
Ali pri nas poznamo stečaj fizične osebe?
Kaj so naložbene nepremičnine?
Če delavec in delodajalec nista sklenila pogodbe o zaposlitvi v pisni obliki, to pomeni:
Zakaj se uvede stečaj na družbo?
Pogodba o zaposlitvi za določen čas preneha:
Ali lahko že ustanovljena gospodarska družba ustanovi novo gospodarsko družbo?
Ali mora biti družbenik gospodarske družbe zaposlen kot delavec v svoji družbi?
Če družba z omejeno odgovornostjo ( d.o.o.) postane nesposobna poravnati svoje obveznosti, je najbolje, da družbeniki