OBLIKE PODJETIJ

  • Samostojni podjetnik (s.p.)
  • Družba z omejeno odgovornostjo (d.o.o.)
  • Družba z neomejeno odgovornostjo (d.n.o.)
  • Delniška družba (d.d.)
  • Komanditna družba (k.d.)
  • Komanditna delniška družba (k.d.d.)
  • Dvojna družba
  • Osebno dopolnilno delo
  • Socialno podjetje (so.p.)