PODJEMNA POGODBA

Posamezniki velikokrat ne vedo, kdaj izbrati podjemno oziroma avtorsko pogodbo kot pravno podlago za opravljanje dela. Medtem ko je o avtorski pogodbi veliko govora, ureditev podjemne pogodbe ni tako splošno znana.


Za sklenitev pogodbe ni predpisana nobena posebna oblika.

Podjemna pogodba je urejena v Obligacijskem zakoniku (OZ). Podjemna pogodba se sklene med naročnikom in podjemnikom. Podjemnik se zaveže, da bo za naročnika opravil določeno delo, na primer izdelal ali popravil določeno stvar, opravil kakšno telesno ali umsko delo. Naročnik mu seveda mora za to plačati.

Podjemnik mora sam priskrbeti vse, kar potrebuje za delo. Podjemnik je samostojen pri delu, sam je odgovoren za rezultat dela in ni podrejen naročniku. Takšno razmerje se razlikuje od delovnega razmerja, saj ni toliko nadzora in odvisnosti s strani naročnika.

Na kaj morate paziti kot podjemnik?

Naročnik lahko nadzoruje, kako poteka delo. Vedno morate opozoriti naročnika, če so kakšne napake na materialu, ki vam ga je dostavil naročnik, sicer lahko odgovarjate za škodo. Pozorni morate biti tudi na napake v naročilu in jih sporočiti naročniku.

Podjemnik po OZ ni dolžan delo opraviti sam, ampak lahko le-to zaupa tretjemu.

Naročnik je upravičen pregledati delo in tudi ni dolžan plačati, dokler ne pregleda izdelka oziroma dela.