POLNI s.p.

Če nikjer nismo zaposleni oz. smo zaposleni za manj kot 40 ur/mesec in smo se odločili registrirati za samostojnega podjetnika, pomeni da imamo normalen polni s.p.

To pomeni, da bomo morali plačevati prispevke za socialno varnost v polni meri ali pa samo za ure, ki nam manjkajo do polnih 40 ur tedensko.

Posameznik, ki prvič v življenju registrira status samostojnega podjetnika, lahko uveljavlja za prvih 12 mesecev poslovanja 50% nižje prispevke za PIZ, naslednjih 12 mesecev pa 30% nižje prispevke za PIZ.

Prispevki samozaposlenega samostojnega podjetnika so odvisni od doseženega dobička v predhodnem letu (v letu 2016). Novoustanovljeni samostojni podjetnik plača prispevek glede na dobiček, ki ga je napovedal ob vpisu (obrazec za FURS). Če dobička ni napovedal (izguba), plačuje v prvem letu minimalen prispevek.

Izračunani prispevek bo nato v tekočem letu vedno enak in se ne bo spreminjal.

Na spletni strani FURS so mesečno objavljene tabele z višinami prispevkov – TUKAJ.

Prispevki se obračunavajo od 60 % zadnje znane povprečne letne plače preračunane na mesec.

Samozaposleni, ki obračunavajo prispevke od minimalne osnove

Minimalna osnova od februarja 2016 je povprečna plača (PP) iz leta 2015: 1.555,89 EUR.

V 2017 tako velja (prispevke plačate do 15. v mesecu za pretekli mesec):

  • Prispevki za pokojninsko zavarovanje: 58 % od PP2016 (prisp. PIZ, ZSTV in ZAP)= osnova je 902,42 EUR
  • Prispevki za zdravstveno zavarovanje: 60 % od PP2016 (prisp. ZZ) = osnova 933,53 EUR

Osnove veljajo v povezavi s tabelo za izračun prispevkov, ki jo najdete TUKAJ.  Iz tabele je razvidno, da v letu 2017 znaša skupni znesek za minimalne prispevke 348,89 EUR.

Na koncu leta, nam dobiček (plus prispevki minus olajšave) pade v dohodninsko lestvico, od katere moramo plačati tudi dohodnino in posledično tudi akontacije.