POPOLDANSKI s.p.

S terminom »popoldanski s.p.« oz. »dopolnilni s.p.«  označujemo podjetnika, ki opravlja dopolnilno dejavnost in je zavarovan iz drugega naslova.

V popoldanskem s.p. se ustanovitelju ni potrebno zaposliti, kljub temu pa lahko z zelo nizkimi obveznimi stroški opravlja različne dejavnosti. Popoldanski s.p. torej lahko ustanovi zaposlena oseba.

Pravni status, pravice in dolžnosti popoldanskega s.p. in polnega s.p. so enaki. Razlika je le v višini prispevkov in v tem, da pri popoldanskem s.p. ob ustanovitvi ne nastane obveznost, da se ustanovitelj zaposli.

Stroški

Ustanovitev popoldanskega s.p. je brezplačna.

Mesečni stroški za podjetnike za popoldanski s.p., ki so zaposleni za več kot 40 ur mesečno:

  • prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (33,01 EUR)

Nakazilo:

Znesek: 33,01 EUR

Nakazilo na: TRR: SI56 0110 0888 2000 003

SKLIC: SI19 vaša davčna številka-44008

Koda namena: TAXS

BIC banka prejemnika: BSLJSI2X

  • prispevek za zdravstveno zavarovanje (33,24 EUR)

Nakazilo:

Skupni znesek: 33,24 EUR

Nakazilo na: TRR: 01100-8883000073

SKLIC: SI19 vaša davčna številka-45004

Koda namena: TAXS

BIC banka prejemnika: BSLJSI2X

  • nadomestilo za vodenje poslovnega tekočega računa na banki,
  • plačilo za računovodske storitve (lahko pa jih oseba vodi tudi sama in nima dodatnih stroškov).

Letni stroški: davek na dobiček, plačilo AJPES za oddajo bilance in plačilo računovodskih storitev za izdelavo letnega poročila.

Podjetnik je obdavčen po dohodninski lestvici, kjer se dobiček sešteva z rednimi prihodki in se šteje v dohodninsko osnovo.