Preoblikovanje S.P. v D.O.O.

ZGD-1 v 667. členu opredeljuje dve obliki statusnega preoblikovanja podjetnika:

  • prenospodjetja na novo kapitalsko družbo,
  • prenospodjetja na prevzemno kapitalsko družbo.

Za statusno preoblikovanje pa je tudi značilno, da s.p. prenese premoženje v kapitalsko družbo z enovitim pravnim poslom. Naenkrat se prenese celotno premoženje podjetnika, namenjeno pa je opravljanju njegove pridobitne dejavnosti in obsega vse premoženjske pravice, katerih imetnik je podjetnik.

Pri prenosu podjetja na novo kapitalsko družbo prenese s.p. svoje podjetje na novo družbo, ki se ustanovi zaradi prenosa podjetnikovega podjetja. V tem primeru nova družba nastane šele, ko se nanjo prenese podjetje.

V drugem primeru, ko s.p. prenese podjetje na prevzemno kapitalsko družbo, pa se s.p. pripoji k že ustanovljeni kapitalski družbi.

Postopek pri obeh oblikah statusnega preoblikovanja je zelo podoben. Razlika je v tem, da pri prenosu podjetja na kapitalsko družbo podjetnik z enostranskim pravnim poslom prenese svoje podjetje na novo družbo, pri prenosu podjetja na prevzemno kapitalsko družbo pa podjetnik pripoji svoje podjetje k že ustanovljeni družbi z dvostranskim pravnim poslom.