Prijava z M-12

Obvezna prijava v zdravstveno zavarovanje za popoldanske s.p., avtorske in podjemne pogodbe

Od 1.2.2014 dalje je potrebno vse osebe, ki opravljajo delo v okviru drugega pravnega razmerja (avtorska, podjemna pogodba itd.) ter vse popoldanske s.p.-je prijaviti na ZZZS za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni.
Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju je v noveli ZZVZZ-M zaobjel širši krog oseb, ki jih je potrebno obvezno zavarovati za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni. Zakon o matični evidenci zavarovancev pa nalaga obvezno prijavo v evidenco zavarovanih oseb za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni.
S 1.2.2014 je v tako uporabi nov obrazec M-12 (navodila za izpolnjevanje), poimenovan “Prijava-odjava zavarovanja za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni”.
Z novim M-12 obrazcem je potrebno prijaviti osebe, ki v okviru drugega pravnega razmerja opravljajo delo oziroma storitev za plačilo. Pravna razmerja, ki sodijo med druga pravna razmerja:
  • pogodbe civilnega prava (podjemna pogodba, avtorska pogodba),
  • dohodek za opravljeno delo na drugi podlagi (sejnine, sodni cenilci, izvedenci, tolmači,…),
  • poslovodna pogodba, če zavarovanec ni obvezno zavarovan po 6. točki prvega odstavka 15. člena ZZVZZ (podlaga 040 ali 103), idr.
V evidenci obveznega zdravstvenega zavarovanja se zavarovanje za poškodbo pri delu in poklicno bolezen evidentira s posebno šifro podlage zavarovanja 050, šifra razloga zavarovanja 05.