Proizvodnja

P1
Mali proizvodni paket
80 €
mesečno
s.p. ali d.o.o.
ni DDV zavezanec
do 5 izdanih računov
do 20 prejetih računov
1 TRR
ni POS terminala
do 1 zaposleni/pogodbeni sodelavec
letna bilanca 150 € / letno
P2
Srednji proizvodni paket
150 €
mesečno
s.p. ali d.o.o.
ni DDV zavezanec
do 20 izdanih računov
do 25 prejetih računov
1 TRR
1 POS terminala
do 5 zaposlenih/pogodbenih sodelavcev
letna bilanca 200 € / letno
P3
Večji proizvodni paket
250 €
mesečno
s.p. ali d.o.o.
DDV zavezanec
do 50 izdanih računov
do 70 prejetih računov
2 TRR
1 POS terminala
do 10 zaposlenih/pogodbenih sodelavcev
letna bilanca 250 € / letno
P4
Veliki proizvodni paket
380 €
mesečno
s.p. ali d.o.o.
DDV zavezanec
do 80 izdanih računov
do 100 prejetih računov
3 TRR
2 POS terminala
do 15 zaposlenih/pogodbenih sodelavcev
letna bilanca 350 € / letno