SAMOSTOJNI PODJETNIK

Zakon o gospodarskih družbah ne uporablja več besede »samostojni«,  tako da se uradno uporablja samo še »podjetnik« in kratica s.p. Kljub temu se na splošno še uporablja izraz »samostojni podjetnik«.

Podjetnik je fizična oseba, ki na trgu samostojno opravlja pridobitno dejavnost v okviru organiziranega podjetja. Poslovni izid te dejavnosti je obdavčen z dohodnino. Po zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju se mora vključiti v sistem obveznega zavarovanja in vsak mesec plačevati prispevke za socialno varnost.

Kljub temu, da se vključi v sistem obveznega zavarovanja, pa to še ne pomeni, da je v svojem podjetju sklenil delovno razmerje, temveč gre za samozaposleno osebo. Zato si ne izplačuje plače, regresa in drugih bonitet, ki sicer pripadajo zaposlenim.

Za razliko od gospodarskih družb lahko samostojni podjetnik prosto razpolaga z zaslužkom in ga lahko kadarkoli prenaša v porabo gospodinjstva.

Zakonodaja, ki ureja delovanje (samostojnega) podjetnika:  71.- 75. člen, Zakon o gospodarskih družbah (ZGD-1-UPB3)

 

Vir: SPIRIT