Storitve

S1
Mali storitveni paket
50 €
mesečno
s.p. ali d.o.o.
ni DDV zavezanec
do 5 izdanih računov
do 15 prejetih računov
1 TRR
ni POS terminala
do 1 zaposleni/pogodbeni sodelavec
letna bilanca 70 € / letno
S2
Srednji storitveni paket
70 €
mesečno
s.p. ali d.o.o.
ni DDV zavezanec
do 20 izdanih računov
do 25 prejetih računov
1 TRR
1 POS terminala
do 5 zaposlenih/pogodbenih sodelavcev
letna bilanca 120 € / letno
S3
Večji storitveni paket
120 €
mesečno
s.p. ali d.o.o.
DDV zavezanec
do 40 izdanih računov
do 60 prejetih računov
2 TRR
1 POS terminala
do 8 zaposlenih/pogodbenih sodelavcev
letna bilanca 150 € / letno
S4
Veliki storitveni paket
250 €
mesečno
s.p. ali d.o.o.
DDV zavezanec
do 60 izdanih računov
do 80 prejetih računov
3 TRR
1 POS terminal
do 15 zaposlenih/pogodbenih sodelavcev
letna bilanca 250 € / letno

 

Cene so končne in brez DDV-ja, ker nismo davčni zavezanec.