ŠTUDENTSKO DELO

Študentsko delo se na podlagi Zakona o spremembah in ureditvah zakona o uravnoteženju javnih financ od 1. februarja 2015 zaradi plačila prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje šteje v pokojninsko dobo.

Študentom in dijakom se po novem od nakazila odvede 15,5 % od zneska za prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. 

Veljati je začela tudi minimalna urna postavka 3,9 € na uro oziroma bruto 4,61 € bruto na uro.

Takšno delo je dober način za pridobivanje izkušenj in spoznavanje delodajalcev, vseeno pa se velikokrat zgodi, da delodajalci obravnavajo študente kot zamenljive delavce in jih, ko jim poteče status, odslovijo.

Meje za leto 2017, da vam ni treba plačati dohodnine, so za vzdrževane družinske člane 2.477,03 evrov, za nevzdrževane člane s statusom 11.166,37 evrov.

Pozorni pa bodite tudi na nakazila. Namreč če je nakazilo večje od 400 evrov, plačate 25-odstotno akontacijo (odvede se 22,5 %, ker se upoštevajo 10% normirani odhodki), če ste starejši od 26 let, pa se zgodi isto za vsa nakazila, višja od 88,88 evrov. Ta znesek dobite nazaj pri obračunu dohodnine. Vseeno se glede razbitja nakazila dogovorite z delodajalcem že pred začetkom dela.

 

OLAJŠAVE:

Posebna olajšava: 2.477,03 EUR

Pogoja:

– Status študenta ali dijaka.
– Starost do 26 let (posebna olajšava se prizna tudi študentu, ki je starejši od 26 let, če se vpiše na študij najpozneje v letu, ko je dopolnil 26 let, in sicer za dodiplomski študij in enovit magistrski študij za dobo največ šest let od dneva vpisa, za podiplomski študij za največ štiri leta od dneva vpisa).

Posebna olajšava je študentu priznana v celoti, tudi če le del koledarskega leta izpolnjuje pogoje zanjo. Študentu, ki tekom leta dopolni 26 let, se torej ne odvaja akontacija dohodnine do konca koledarskega leta.

 

Splošna olajšava: 6.519,82 EUR ali 4.418,64 EUR ali 3.302,70 EUR

Pogoj:

– Dijaka/študenta drug rezident (starši) ne sme uveljavljati kot vzdrževanega družinskega člana.Če ga starši v svoji napovedi uveljavljajo vseh 12 mesecev, olajšavo izgubi, če ga uveljavljajo samo del leta, mu pripada sorazmeren del splošne olajšave.

Če znaša skupni dohodek dijaka/študenta do 10.866,37 € (11.166,37 € za leto 2017), znaša splošna olajšava 6.519,82 €.

Če znaša skupni dohodek dijaka/študenta med 10.866,37 € (11.166,37 € za leto 2017) do 12.570,89 €, znaša splošna olajšava 4.418,64 €.

Če znaša skupni dohodek dijaka/študenta nad 12.570,89 €, znaša splošna olajšava 3.302,70 €.