Trgovina

T1
Mali trgovinski paket
50 €
mesečno
s.p. ali d.o.o.
ni DDV zavezanec
mesečni iztržek
do 25 prejetih računov
1 TRR
1 POS terminala
do 2 zaposlena/pogodbena sodelavca
letna bilanca 70 € / letno
T2
Srednji trgovinski paket
80 €
mesečno
s.p. ali d.o.o.
ni DDV zavezanec
do 20 izdanih računov
do 25 prejetih računov
1 TRR
1 POS terminala
do 5 zaposlenih/pogodbenih sodelavcev
letna bilanca 120 € / letno
T3
Večji trgovinski paket
150 €
mesečno
s.p. ali d.o.o.
DDV zavezanec
do 50 izdanih računov
do 70 prejetih računov
2 TRR
1 POS terminala
do 8 zaposlenih/pogodbenih sodelavcev
letna bilanca 150 € / letno
T4
Veliki trgovinski paket
280 €
mesečno
s.p. ali d.o.o.
DDV zavezanec
do 80 izdanih računov
do 100 prejetih računov
3 TRR
2 POS terminala
do 15 zaposlenih/pogodbenih sodelavcev
letna bilanca 300 € / letno

 

Cene so končne in brez DDV-ja, ker nismo davčni zavezanec.